En resa genom 2015 Medarbetare i fält Årsredovisning
DE FATTIGAS APOTEK /
Miljoner människor världen över är beroende av läkemedel som tillverkas i Indien. För många av dem är det en fråga om liv eller död. Men nu är Indiens flexibla patentlagstiftning hotad – och därmed tillverkningen av de billiga generiska läkemedlen.
Inom ramen för olika frihandelsavtal ställer EU, USA, Japan och andra länder allt hårdare krav på Indien att ändra sin patentlagstiftning som hittills satt folkhälsa före vinstintressen. Om de lyckas måste Indien bevilja läkemedelsbolagen patent på preparat som kan rädda liv. Detta skulle drastiskt inskränka möjligheten att tillverka generiska läkemedel – och den ”fattiga världens apotek” skulle slå igen.
Generiska läkemedel innehåller samma beståndsdelar som ursprungspreparatet och är lika effektiva. En stor del av de läkemedel som vi använder i våra projekt kommer från Indien. Utan tillgång till dessa billigare preparat hade vi inte kunnat behandla lika många patienter. Till exempel har priset på hivläkemedel sjunkit med 99 procent på tio år.
Indien / de fattigas apotek under hot
Indien har länge prioriterat folkhälsa framför vinstintressen. Men deras flexibla patentlagstiftning är under hot. För att inte miljoner människor ska bli utan livräddande mediciner drog Läkare Utan Gränser under året igång kampanjen #handsoffourmeds.

I ndien är världens största tillverkare av billiga generiska läkemedel och kallas därför ofta för ”den fattiga världens apotek”. Den indiska läkemedelsmarknaden gör det möjligt för många fattiga länder att få tillgång till läkemedel mot sjukdomar som malaria, hiv och tuberkulos. Hade de varit hänvisade till de etablerade tillverkarnas produkter hade de aldrig haft råd med detta. Konkurrensen från företag som tillverkar generika, framför allt i Indien, har varit en starkt bidragande orsak till att priset på standardbehandlingen för hiv har sjunkit med 99 procent sedan år 2000.

– Även för vår del är den indiska industrin avgörande – över 80 procent av de läkemedel som Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer använder i bland annat hiv- och tuberkulosprogram runtom i världen är tillverkade i Indien säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

När Världshandelsorganisationen WTO bildades 1995 skapades ett särskilt regelverk för immaterialrätt och patent, det så kallade TRIPS-avtalet, som alla medlemsländer var tvungna att efterleva. Fattiga länder gavs en övergångsperiod på tio år för att hinna bygga upp sina inhemska marknader och inte bli överkörda av de etablerade företagens försprång.

– Tack vare en flexibel hantering av patentsystemet har Indien lyckats bygga upp en stor och livskraftig inhemsk industri som tillverkar billiga men fullgoda kopior av betydligt dyrare patenterade läkemedel.

Att detta har varit möjligt beror på att Indien fram år 2005 inte tillät patent på mediciner. När de sedan gick med i WTO blev de tvungna att anpassa sig internationella handelsregler, samtidigt som de slog fast att människors liv alltid måste komma före läkemedelsbolagens vinster.

– Läkemedelsindustrin lägger ner ofantliga resurser på att bedriva lobbying för att deras intressen ska skyddas i frihandelsavtal. De gör allt för att försvåra för länder som Indien att utmana deras maktposition med sin inhemska generiska industri, säger Pieter-Jan.

I samband med den senaste rundan av ett nytt regionalt frihandelsavtal, det så kallade Regional Comprehensive Economic Partnership, har den nya indiska regeringen visat sig mer villig att anpassa sig till industrins krav på hårdare patentlagstiftning. Detta skulle innebära slutet på 40 år av en unik patentpolitik som har prioriterat folkhälsa över vinstintressen. Läkare Utan Gränser har därför dragit igång kampanjen #handsoffourmeds som riktar sig till den indiska regeringen. Om de rika ländernas krav på hårdare patentregler i Indien går igenom riskerar miljoner människor att bli utan livräddande mediciner.

– Man kan undra varför en medicinsk humanitär organisation som Läkare Utan Gränser ska ha åsikter om hur länder pusslar ihop handelspolitiska intressen med hälsobudgeten. Men när risken finns att fattiga människors tillgång till behandling äventyras är frågan enkel. Då handlar det om skillnaden mellan liv och död.  Protester i Delhi 2011 mot det planerade frihandelsavtalet mellan Indien och EU som riskerar att leda till att människor inte längre har tillgång till livräddande mediciner.
Protesterna har spridit sig till Europa. I Paris deltog gatukonstnären Thom Thom i upproret mot läkemedelsbolagens krav på ökat patentskydd.
Fiona, 8 år, är hivpositiv. Hon bor i Arua i norra Uganda tillsammans med sin mor och styvfar som också har hiv. Den här dagen har Fiona och styvfadern varit på hivkliniken på det regionala sjukhuset för att mäta sina värden.
De ser väldigt bra ut, vilket betyder att behandlingen fungerar. Familjen har fått livräddande mediciner sedan 2010. Utan billiga generiska preparat skulle det inte ha varit möjligt.
Nepal / På plats efter jordbävningen